Detaliau apie mokestines paslaugas

Pagalba sprendžiant mokestinius ginčus

Efektyviai sprendžiame kilusį mokestinį ginčą, sumažinant susijusias išlaidas bei sutaupant bendrovės darbuotojų laiką ir neatitraukiant jų dėmesio nuo pagrindinių užduočių ir funkcijų. Mūsų specialistų techninės žinios padės surasti optimalius sprendimus iškilusiuose ginčuose nepriklausomai nuo to, ar tai būtų neformalios diskusijos dėl taikytų apmokestinimo principų, ar bylinėjimasis dėl papildomai apskaičiuotų mokesčių sumų.

Mokesčių planavimas

Padedame bendrovėms efektyviau panaudoti pinigų srautus, identifikuoti mokesčių permokas ir jas susigrąžinti, sumažinti efektyvų mokesčių tarifą.  Padedame išanalizuoti įvairias optimizavimo galimybes, susijusias su sąnaudų atskaitymu, mokestinių lengvatų taikymu, pajamų perkėlimu į atitinkamas jurisdikcijas, skolų restruktūrizavimu arba alternatyvių finansinių instrumentų įgyvendinimu, mokestinių nuostolių generavimu ir jų perkėlimu, efektyviu turto vertės padidėjimo pajamų ir pelno paskirstymo apmokestinimu.

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas

Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo funkcijos perleidimas konsultantams leidžia bendrovių finansų departamentams koncentruotisį pagrindinius procesus ir pagrindines funkcijas, užpildo kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, padidina apskaitos procesų efektyvumą ir suteikia galimybę sėkmingai valdyti mokestines rizikas. Todėl mūsų teikiamos paslaugos padeda bendrovėms efektyviai, teisingai ir laiku vykdyti mokestines prievoles. 

Tarptautinis apmokestinimas

Mūsų teikiamos paslaugos padeda bendrovėms išspręsti tarptautinio apmokestinimo klausimus, sumažinti mokestinę naštą globaliu lygmeniu ir siekti verslo tikslų mažiausiomis mokesčių ir su jų apskaičiavimu susijusiomis sąnaudomis. Mes teikiame įvairias konsultacijas, įskaitant mokesčių požiūriu efektyvią grupės struktūrą, holdingo bendrovei tinkamiausią jurisdikciją, mokesčių požiūriu efektyvius finansavimo instrumentus ir pelno paskirstymo sprendimus, padedančius bendrovių grupei mažinti realią mokestinę naštą, kartu didinant vykdomo verslo vertę. 

Mokesčių peržiūra

Mokesčių peržiūrų metu mes identifikuojame mokestines rizikas ir įvertiname jų minimizavimo galimybes, leidžiančias sumažinti bendrovių mokestinę naštą. Taip pat nustatome mokesčių apskaičiavimo klaidas ir netikslumus bei pateikiame rekomendacijas, kaip jas ištaisyti praėjusiais mokestiniais laikotarpiais ir kaip jų išvengti ateityje. Atlikdami peržiūras, mes taip pat identifikuojame mokesčių sutaupymo galimybes.

Mokesčių konsultacijos

Operatyvūs atsakymai pagal poreikį ir asmeniniai kontaktai su atsakingais bendrovių darbuotojais yra kritiniai mūsų teikiamų paslaugų elementai.Mes peržiūrime reikšmingiausius bendrovės sudarytus sandorius ir įvertiname, ar jie struktūrizuoti ir mokesčių tikslais apskaityti efektyviausiu būdu. Esame pasiruošę pasidalinti sukaupta patirtimi įvairiais mokesčių planavimo, mokesčių apskaitos ir deklaracijų pildymo klausimais, taip pat padėti, bendraujant su mokesčių administratoriumi ir kitomis valstybės institucijomis.

Kainodara tarp asocijuotų asmenų

Padedame bendrovėms peržiūrėti, dokumentuoti ir argumentuoti taikomus kainodaros principus bei suderinti juos ne tik su teisės aktų reikalavimais, bet ir su verslo tikslais bei strategija, taip pat mažinti su kainodara susijusias mokestines rizikas bei pagrįsti taikomus kainodaros principus mokesčių administratoriui. Parengsime kainodaros dokumentacijas pagal vietinių teisės aktų reikalavimus ir tarptautines rekomendacijas, paruošime sutartis tarp asocijuotų asmenų ir surašysime kitus taikomus kainodaros principus pagrindžiančius dokumentus.

Netiesioginiai mokesčiai

Mūsų teikiamos paslaugos netiesioginių mokesčių srityje padeda bendrovėms mažinti bendrą mokestinę naštą, didinti PVM atskaitos galimybes, efektyvinti pinigų srautus, gerinti PVM apskaitos procedūrų kontrolę, minimizuoti papildomų mokesčių priskaičiavimo riziką. Teikdami paslaugas, mes ne tik įvertiname mokestines rizikas ir pateikiame rekomendacijas dėl jų minimizavimo, bet ir identifikuojame potencialias sutaupymo galimybes bei pateikiame rekomendacijas dėl reikalingų koregavimų, jas įgyvendinant.

Susisiekite

Justinas Basalykas

Justinas Basalykas

Vadovaujantis partneris

Audito paslaugos

Sužinoti daugiau

Teisinės paslaugos

Sužinoti daugiau

Apskaitos paslaugos

Sužinoti daugiau

Verslo konsultacijos

Sužinoti daugiau