Plačiau apie teisines paslaugas

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Teikiame teisines konsultacijas ir padedame atlikti visus su įmonės steigimu susijusius veiksmus, ruošiame reikalingus dokumentus. Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus, susijusius su įmonės likvidavimo procesu, atstovaujame klientus valstybinėse institucijose.

Įmonių įsigijimas, susijungimas, reorganizavimas

Atsižvelgdami į poreikius, teikiame klientams rekomendacijas ir konsultuojame įmonių įsigijimo, susijungimo ir reorganizavimo klausimais. Teikiame išsamias rekomendacijas ir padedame sutvarkyti visus reikalingus dokumentus.

Teisinių ir procesinių dokumentų rengimas

Esame pasiruošę operatyviai ir profesionaliai parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančius įvairaus pobūdžio teisinius dokumentus: sutartis, pretenzijas, personalo dokumentus, vidinius įmonės veiklos ir kitus dokumentus, atitinkančius jūsų poreikį. Taip pat rengiame procesinius dokumentus: prašymus teisminiams procesams, apeliacinius ir atskirus skundus, ieškinius, atsiliepimus.

Teisinis auditas

Atliekame teisinę įmonės analizę – peržiūrime vidinius dokumentus, sutartis, įvertiname įmonės teisinius trūkumus ir rizikas, parengiame išsamią audito ataskaitą ir planą nustatytiems trūkumams ar rizikoms pašalinti.

Užsienio įmonės filialo/atstovybės registravimas Lietuvoje

Padedame užregistruoti užsienio įmonės filialą ar atstovybę Lietuvoje. Konsultuojame registravimo klausimais, padedame surinkti, parengti ir patvirtinti įmonės steigimo dokumentus. Pasirūpiname dokumentų vertimu į lietuvių kalbą, legalizavimu ir tvirtinimu.

Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas

Padedame inicijuoti įmonės restruktūrizavimo procesą, paruošti restruktūrizavimo planą ir užtikrinti sėkmingą proceso vykdymą. Taip pat teikiame įmonės bankroto administravimo paslaugas – bankroto bylos iškėlimas, bankroto bylos neteismine tvarka vykdymas, kreditorių teisių atstovavimas bankroto bylose, konsultacijos.

Sutarčių rengimas

Rengiame įvairaus pobūdžio teisines sutartis (pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo, kitas komercines ir nekomercines sutartis), atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Konsultuojame sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo atvejais. Atliekame teisinę sutarčių analizę galimų rizikų įvertinimui, teikiame išvadas ir pasiūlymus.

Susisiekite

Justinas Basalykas

Justinas Basalykas

Vadovaujantis partneris

Mokestinės paslaugos

Sužinoti daugiau

Verslo konsultacijos

Sužinoti daugiau

Apskaitos paslaugos

Sužinoti daugiau

Audito paslaugos

Sužinoti daugiau