UAB TAXLINK BALTIC PRIVATUMO POLITIKA KANDIDATAMS Į DARBUOTOJUS

Paskutinė atnaujinimo data: 2019.04.08

UAB TaxLink Baltic rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 14 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB TaxLink Baltic;
Mūsų įmonės kodas yra: 126017171;
Mūsų adresas: Konstitucijos pr. 26, Vilnius;
El. pašto adresas: info@taxlink.lt;
Tel. nr.: +370 636 36689.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs atsiuntėte mums savo CV siekdamas su mumis sudaryti darbo sutartį. Siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą į kandidatuojamą poziciją mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Atkreipiame dėmesį, kad atrankos etape galime paprašyti Jūsų sutikimo susisiekti su Jūsų esamu darbdaviu, kad galėtumėme daugiau sužinoti apie Jūsų profesines bei dalykines savybes. Taip pat, šiuo tikslu, galime susisiekti su Jūsų buvusiais darbdaviais.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Kandidatų atrankai mes renkame šią informaciją apie Jus:

 • identifikaciniai duomenys;
 • kontaktiniai duomenys;
 • duomenis apie Jūsų darbo patirtį;
 • kita CV bei motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

5. Kokią informaciją turiu Jums pateikti ir kodėl?

Norėdami dalyvauti darbuotojų atrankoje turite mums pateikti savo gyvenimo aprašymą, kuriame būtų nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys bei Jūsų darbo patirtis. Papildomai galite pateikti bet kokią kitą informaciją, kuri, Jūsų nuomone, Jums padėtų atrankos procese.

6. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių informacija paprastai nėra renkama, tačiau tam tikrais atvejais galime paprašyti Jūsų sutikimo susisiekti su Jūsų esamu darbdaviu, kad galėtumėme gauti daugiau informacijos apie Jūsų profesines bei dalykines savybes. Taip pat, šiuo tikslu galime susisiekti su Jūsų buvusiais darbdaviais.

7. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • informacija apie Jus yra reikalinga galimam darbo sutarties sudarymui (GDPR 6 str. 1 d. b p.);
 • Jūs davėte sutikimą susisiekti su Jūsų esamu darbdaviu, pasiteirauti apie Jūsų profesines bei dalykines savybes (GDPR 6 str. 1 d. a p.);
 • mes turime teisėtą interesą susisiekti su Jūsų buvusiais darbdaviais, pasiteirauti apie Jūsų profesines bei dalykines savybes (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami.

9. Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

Jautri informacija apie Jus atrankos procese nėra renkama. Jei pateiksite mums jautrią informaciją, t. y. Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, taip pat genetinius ir biometrinius duomenis, laikysime, kad davėte tam sutikimą (GDPR 9 str. 2 d. a p.).

10. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama mūsų paslaugų teikėjams – personalo atrankos, informacines, duomenų saugyklų ir panašias paslaugas teikiančioms įmonėms ar įstaigoms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.

11. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ribų?

Jūsų duomenimis, su subjektais esančiais už Europos ekonominės erdvės ribų, nesidaliname.

12. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki tol, kol baigsis atrankos į darbo poziciją pabaigos.

13. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 14 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.

Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;

 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt).

14. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@taxlink.lt.