Užsienio įmonių PVM bei pelno mokesčio (nuolatinės buveinės) prievolės Lietuvoje

Esame patyrę ir dažnai analizuojame situacijas, ar užsienio įmonei teikiančiai Lietuvos klientui pvz., su įrangos/gamybinės linijos projektavimu, montavimu ir paleidimu susijusias paslaugas ir prekes/įrangą, privaloma registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje ir/ar mokėti pelno mokestį už veiklą, vykdomą per nuolatinę buveinę (NB) Lietuvoje.

Vienu iš tokių atvejų džiaugiamės padėję Lenkijos įmonei optimaliai įvykdyti mokestines prievoles Lietuvoje, kai projektas Lietuvoje tiek dėl projekto specifiškumo (Lenkijos įmonės įranga buvo tik sudėtinė Lietuvos užsakovo projekto dalis, todėl darbai buvo atliekami tam tikrais etapais su tam tikromis pertraukomis, t.y. laukiant, kol kiti rangovai atliks savo darbus), tiek dėl ekstremalios situacijos dėl COVID-19 (tam tikrą laiką Lenkijos įmonė negalėjo atsiųsti darbuotojų į Lietuvą), projektas Lietuvoje užtruko daug ilgiau nei buvo planuota (vietoje planuotų 5 mėn., prireikė beveik 1 metų), atitinkamai atsirado ir nuolatinės buveinės (pelno mokesčio) prievolės, kurios projekto pradžioje nebuvo planuotos.

Kita patirtis